Programy profilaktyczne

Próchnica zębów wg Światowej Federacji Dentystycznej stanowi jedną z najpowszechniejszych chorób na świecie, czego potwierdzeniem jest fakt, że aż 90% populacji zmaga się z jej skutkami. Problem ten dotyczy także Polski, gdzie – według najnowszego raportu NIK z 2015 r. – aż 85% osób powyżej lat 18 posiada próchnicę. Nie najlepiej wygląda też sytuacja w przypadku osób najmłodszych, w tym zwłaszcza u 3-latków, wśród których aż połowa posiada próchnicę. Co gorsza w miarę jak dzieci dorastają problem ten nie maleje, ale narasta. W konsekwencji – według danych Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – już dziś 84% uczniów w Polsce, w wieku od 5 do 9 lat ma problemy z próchnicą. Należy zatem już na etapie przedszkoli podejmować działa, które będą miały na celu zahamowanie próchnicy zębów wśród osób najmłodszych. Jest to o tyle istotne, że zdrowie jamu ustnej (zębów) ma istotny wpływ na nasze zdrowie ogólne i dobre samopoczucie. Trzeba powiem wiedzieć o tym, o czym swego czasu mówiła m.in. Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dr n. med. Anna Jurczak, że „nieleczona próchnica zębów może prowadzić do poważnych komplikacji i przyczyniać się do rozwoju cukrzycy, nowotworów, chorób układu krążenia i układu oddechowego. Dlatego musimy podejmować kompleksowe działania systemowe, które zmienią tę sytuację, np. poprzez odpowiednie programy edukacyjne. Pamiętajmy, że edukacja o prawidłowej higienie jamy ustnej powinna być prowadzona już od najmłodszych lat, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prowadzonej przez rodziców oraz nauczycieli czy pielęgniarki w szkole”.

W kontekście powyższego, w ramach społecznej odpowiedzialności za zdrowe zęby dzieciaków, we wrześniu 2015 r. rozpoczęliśmy program profilaktyczny w Przedszkolu nr 41 Sióstr Augustianek w Krakowie, pod hasłem „Tutaj Dbamy o Zęby”. Celem głównym programu jest poprawa stanu uzębienia (eliminowanie próchnicy zębów) wśród wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola nr 41 Sióstr Augustianek w Krakowie, i w konsekwencji objęcie wszystkich dzieciaków stałą opieka stomatologiczną.